Årsavslut

I den komplexa och ständigt föränderliga företagsvärlden är årsavslut och bokslut inte bara lagliga krav utan också avgörande komponenter för en framgångsrik verksamhet. Vi förstår djupet av denna process och erbjuder en heltäckande tjänst för årsavslut och bokslut. Vårt mål är att din verksamhet inte bara ska uppfylla alla juridiska krav utan att du som kund även ska få insikter som är betydelsefulla för ditt företags framtida tillväxt och utveckling.

Ett professionellt utfört bokslut är grunden för en korrekt årsredovisning. Denna rapport är en detaljerad redogörelse för företagets finansiella ställning och en indikation på dess framtida potential. Vi hanterar varje aspekt av ditt bokslut med noggrannhet och professionalism, med säkerställande om att allt från balansräkning till resultaträkning speglar den verkliga ekonomiska situationen i ditt företag.

För en trygg avslutning på året - så hjälper vi dig

Företagets behov och analys
Vi förstår att varje företag är unikt. Vårt arbete med bokslut och årsredovisningar skräddarsys efter dina specifika behov och mål. Vi erbjuder inte bara siffror utan också analyser som hjälper dig att förstå din ekonomiska situation och planera framåt.
Detaljerat bokslut och rapportering
Bokslutet är en omfattande finansiell sammanställning som ger dig en klar och precis bild av företagets prestation under året. Våra redovisningskonsulter har många års erfarenhet av bokslut och årsredovisningar, och ser till att ditt bokslut, med tillhörande balans- och resultatrapporter, utförs korrekt.
Deklaration
Vi tar hand om inkomstdeklarationen för ditt bolag och erbjuder samtidigt dig som ägare hjälp med din privata deklaration. Vår service sträcker sig över båda områdena, och vi säkerställer att deklarationerna överensstämmer med skattemyndigheternas olika krav. Med en övergripande bild av din och bolagets deklaration kan vi ge dig som ägare råd om bland annat utdelning och förmåner, och samtidigt rikta fokus mot att optimera din och bolagets skattemässiga situation.

Vi kan regelverket, en garanterad säkerhet för dig

När bokslutet är klart och årsredovisningen färdigställd, hanterar Berg & Nerman all nödvändig rapportering till Bolagsverket och Skatteverket. Vi ser till att din verksamhet uppfyller alla krav på korrekt och noggrann redovisning, vilket innefattar att ge en fullständig och rättvisande bild av bolaget.

I takt med att regelverken förändras, står vi redo att vägleda och informera dig om de senaste uppdateringarna. Våra medarbetare håller sig kontinuerligt informerade om de senaste lagändringarna och ser till att ditt företag följer både rådande lagar och regler. Att anlita oss för ditt årsavslut och bokslut innebär att du väljer en ekonomipartner som är engagerad i din verksamhets långsiktiga framgång.

Vi gör det svåra enkelt – varje gång. Hör av dig till oss, så hjälper vi dig.

Copyright © 2024 | Berg & Nerman AB