Digital arkivering snart en nyhet

touching the screen

Regeringen har introducerat en lagrådsremiss med förslag om avskaffandet av kravet på bevarandet av räkenskapsinformation i pappersformat. Detta initiativ öppnar upp för kostnadsbesparingar för företag genom möjligheten att digitalt arkivera räkenskapsinformation istället för att behöva lagra pappersdokument i upp till sju år, vilket är det gällande förfarandet idag.

Justitieminister Gunnar Strömmer menar att det nuvarande kravet på pappersbaserad arkivering medför onödig administration och kostnader för många företag.

”Teknologisk utveckling möjliggör nu att bevara kvitton och annan räkenskapsinformation digitalt istället för i pappersformat. Det är en av de största regelförenklingarna på årtionden”, sa Strömmer.

Även om man i dag som företag väljer att spara sina underlag digitalt, måste man enligt rådande regler spara informationen i sin originalform, t.ex. papperskvitto, i minst tre år. Det nya förslaget vill ändra så att räkenskapsinformationen i pappersform endast behöver sparas tills det har överförts digitalt – sedan kan materialet kastas.

Förändringen föreslås träda i kraft redan den 1:e juli 2024.

Vi på Berg & Nerman är vana att ta emot digitala kunder. Läs mer om det och våra redovisningstjänster här.

Copyright © 2024 | Berg & Nerman AB