Fora – Förändringar under 2024

coin

Från och med den 1:a januari i år gäller nya regler avseende Fora-rapporteringen. Tidigare har rapporteringen av årslöner skett årsvis, men ska i stället ske varje månad. Månadsrapporteringen gäller dock endast kollektivanställda med avtalspension SAF-LO. Det innebär att tjänstemän som är kollektivavtalsbundna ännu inte berörs, utan ska fortsätta rapportera årsvis.

Hur påverkar detta dig som arbetsgivare?

Rapporteringen sker månadsvis och uppmärkning ska göras av samtliga arbetare, vilket innebär att anställda som omfattas av kollektivavtal får en kod, som ska försäkra att rätt försäkring och premie blir inbetalda till tjänstepensionen.

När det kommer till tjänstemän gäller fortfarande den årliga rapporteringen av årslönesummor i januari för det föregående året.

Vi på Berg & Nerman erbjuder skräddarsydda lösningar för din lönehantering. Läs mer här.

Copyright © 2024 | Berg & Nerman AB