Inkomstbasbelopp (IBB) & Prisbasbelopp (PBB) för 2024

pig

Regeringen har fastställt de nya inkomst- och prisbasbeloppen för 2024. Men vad innebär egentligen de både begreppen?

Basbelopp är olika fastställda belopp som bland annat används för att beräkna maximalt skattefritt traktamente, bilförmånsvärdet och maximalt avdrag för pensionskostnader.

Inkomstbasbeloppet

Inkomstbasbeloppet för 2024 är fastställt till 76 200 kr.

Prisbasbeloppet

Regeringen har fastställt att prisbasbeloppet höjs med 4 800 kr inkomståret 2024, dvs från 52 500 kr till 57 300 kr.

Det förhöjda prisbasbeloppet

Det förhöjda prisbasbeloppet för inkomståret 2024 har fastställts till 58 500 kr (53 500 kr 2023), vilket är en höjning med 5 000 kr. Det förhöjda prisbasbeloppet används för att beräkna pensionspoäng för tilläggspension (ATP-systemet).

Copyright © 2024 | Berg & Nerman AB