Tillfälligt höjt tak för rotavdraget

Regeringen föreslog tidigare i år att höja taket för rotavdrag med 25 000 kronor, från 50 000 kronor till 75 000 kronor per person under 2024. Nu har riksdagen klubbat igenom beslutet, vilket innebär att de nya reglerna börjar gälla från och med den 1:e juli 2024 och upphör vid årsskiftet.

Viktigt att notera är dock att fram till den 30:e juni 2024 får högst 50 000 kronor användas för rotavdrag och högst 75 000 kronor sammanlagt för rot- och rutavdrag. Om du riskerar att nå upp till beloppen före 1:e juli 2024, finns det därför särskild anledning att komma överens med din leverantör om att vänta med eventuella betalningar till andra halvan av året.

Syftet med beslutet är att främja sysselsättningen i byggsektorn och därigenom försöka ge lågkonjunkturen en skjuts i rätt riktning. Bestämmelserna får tillämpas på hushållsarbete som har betalats, förmån av hushållsarbete som har tillhandahållits och hushållsarbete som har redovisats i en förenklad arbetsgivardeklaration under beskattningsåret 2024.

Här kan du läsa om regeringens proposition och här hittar du ytterligare information om riksdagens beslut.

Copyright © 2024 | Berg & Nerman AB