Nya regler i föräldraledighetslagen 2024

Föräldraledighetslagen har i dagarna genomgått två viktiga förändringar. Den ena gäller dubbeldagarna, alltså de dagar som föräldrar kan ta ut föräldraledighet samtidigt. Dessa dagar har nu fördubblats från 30 till 60 vilket betyder att föräldrar nu kan vara lediga tillsammans i upp till 60 dagar fram till att barnet är 15 månader.

Den andra betydande förändringen är införandet av möjligheten att överlåta föräldrapenning till närstående personer, såsom mor- och farföräldrar, syskon eller nära vänner. Detta ger ensamstående föräldrar en mycket större flexibilitet och trygghet, då de kan dela ansvaret för barnets omvårdnad med andra viktiga personer i barnets liv.

Föräldrar med gemensam vårdnad kan överlåta upp till 45 dagar var av sin föräldrapenning, medan ensamstående föräldrar har möjlighet att överlåta upp till 90 dagar. För att mottagaren ska kunna ta emot dessa dagar måste de ha en egen sjukpenninggrundande inkomst.

De nya reglerna innebär att arbetsgivare kan få ansökningar om föräldraledighet från anställda utan egna barn. Detta kräver tydlig information om ansökningsrutinerna för alla anställda. Ledighet med överlåtna dagar är semestergrundande, vilket medför ökade kostnader för arbetsgivaren.

De nya reglerna trädde i kraft 1:e juli 2024.

För ytterligare information kontakta våra lönespecialister idag, läs mer här.

Copyright © 2024 | Berg & Nerman AB